Rijeka

KTPC Rijeka

...gdje baština postaje dio tebe.

Radno vrijeme:

pon-pet od 8-16

Adresa:

Korzo 28

Broj telefona:

+385 (51) 209 555

Rijeku su oduvijek činili njezini ljudi. Grad čiji je identitet međunacionalnost i međukulturalnost, oduvijek je povezivao i spajao. Od kuće do kuće, od čovjeka do čovjeka, i ovdje je naslijeđe ispreplelo svoje jedinstvene niti.
Grad Rijeka s oko 108.000 stanovnika danas spaja 22 nacije svijeta. Utkana u svaki dio grada, od arhitekture do samih ljudi, baština je u gradu Rijeci odjek generacija koje su je stvorile.
Bilo da je istražuješ kroz njezinu dugu i bogatu povijest, kroz odjeke povijesti i priča njezinih stanovnika u arhitekturi, kroz legende, dvorce, muzeje ili industrijsku baštinu, njezinu luku koja oduvijek spaja i rastavlja, ili jednostavno samo pažljivo promatraš – ova će urbana kultura ostaviti i komadić sebe u tebi.

Posjetiteljski centar projekta „Povežimo se baštinom“ zamišljen je kao jedinstveno mjesto za prezentaciju baštine koja će se revitalizirati u sklopu ovog projekta. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt.

Posjetom centru želi se omogućiti posjetiteljima da dobiju osnovne informacije o lokalitetima, da dožive ambijent i estetiku pojedinog lokaliteta te da se potakne želja za istraživanjem, otkrivanjem i učenjem o prezentiranoj baštini na samim lokacijama.

Prostor budućeg kulturno-turističkog Posjetiteljskog centra nalazi se u prizemlju zgrade Filodrammatice. Unutrašnji prostor dijeli se na centralnu dvoranu s info zonom, dva izdvojena prostora suvenirnice i višenamjensku dvoranu te četiri prateće i pomoćne prostorije. Dio Posjetiteljskog centra je i „Promjenjiva soba“, višenamjenski multimedijalni prostor namijenjen održavanju tematskih izložbi, skupova, prezentacija, edukacija i radionica. Iste imaju za cilj educirati te podići svijest posjetitelja o značaju kulturno-povijesne baštine svih partnera uključenih u projekt. Integrativnost novih baštinskih proizvoda Urbane aglomeracije Rijeka bit će razvidna kroz postav i djelovanje Posjetiteljskog centra u Rijeci i postat će zajednički nazivnik odnosno poveznica novostvorenih turističkih proizvoda pa tako i jedinstvena turistička ponuda aglomeracije.

Galerija

Skip to content