Klana

Kaštel Gradina

...gdje baština postaje dio tebe.

Radno vrijeme:

od 0-24

Broj telefona:

+385 (51) 808-205

Arheološki lokalitet Gradina smješten je na vrhu krševite uzvisine neposredno iznad središta naselja Klana. Najviša točka objekta nalazi se na 629 m iznad mora. Vanjski obrisi zidina nepravilnog su oblika, 30 m širine i 75 m dužine. Zahvaljujući dugogodišnjem radu Društva za povjesnicu Klana ostaci kaštela su arheološki istraženi i konzervirani. Kaštel je dobio na važnosti i asfaltiranjem pristupnoga puta 2008. godine čime je omogućen prilaz samoj lokaciji. S uporabom lokacije u turističke svrhe započelo je klanjsko planinarsko društvo Pliš prije petnaestak godina uvrstivši kaštel kao jednu od kontrolnih točaka u svoj Klanjski planinarski put, a Općina Klana od 2017. godine radi na populariziranju i promidžbi mjesta održavanjem kulturnih programa na ostacima kaštela. Elektrifikacija i osvjetljavanje pristupnoga puta i same lokacije nužna je za daljnji planirani razvoj kulturno-društvenog i turističkog života u općini Klana.

Provedba projekta omogućit će održavanje kulturnih programa, a osvijetljeni kaštel poslužit će i u turističke svrhe budući da će kao takav ponad mjesta Klane plijeniti pažnju.

Galerija

Novosti

Nema novosti.

Skip to content